Social Media

Sociale media zijn een groep heel verschillende communicatiekanalen. Niet alleen verschillen ze in gebruikersaantallen, maar ook in sfeer. Facebook is niet goed vergelijkbaar met Twitter of LinkedIn. Allen hebben ze hun eigen gebruikers, en bedrijven en consumenten die zich via dat medium presenteren. Twitter en LinkedIn zijn vrij zakelijk, Facebook is veel socialer van aard. Social Media die zich vooral met beeld bezig houden, zoals Instagram of Pinterest hebben een compleet eigen cultuur. Dan heb je nog de speciale communicatie kanalen als Youtube, Google+ en Vimeo. Grote gemene deler: de gebruikers maken zélf hun content om deze vervolgens te delen, user generated content.

Cultuur

Rekening houdend met de onderlinge cultuurverschillen, is het niet verstandig om dezelfde content te delen op je website en sociale media. Je valt in herhaling, en zult niet snel opvallen. Om blijvend aandacht op je bedrijf te vestigen zul je moeten participeren, en aansluiting zoeken wat juist die sociale groep bindt. Social Media zijn ook behoorlijk trendgevoelig; Internetgebruikers zijn Flockers. Zo hebben we een massale overstap van Hyves naar Facebook gezien. Jonge mensen verdwijnen van Facebook, omdat ze daar sociale druk ervaren, hun ouders tegenkomen, en gebruiken liever besloten netwerken als Whatsapp. De veel oudere Internettelefoon Skype wordt langzaamaan verdrongen door iMessage en Facetime.

Social Media banner

Content = worsteling?

Veel bedrijven worstelen met het maken van content. Marketeers richten zich op vlotte acties en deals, niet op het creëren van langdurige klantrelaties! Het maken van content is geen marketing taak! Nauwelijks gebruikte websites, voorgestelde berichten op Facebook met steeds dezelfde inhoud, geen of oude blogs, lullige verlotinkjes, noem maar op. Dat is gedrag dat je eerder tegenwerkt dan helpt. Bezoekers die een aantal malen een verouderde website bezoeken haken af.

Het bijhouden en bewust omgaan met je bezoekersaantallen is daarom een belangrijke graadmeter van je marketingaanpak. Ondernemers investeren veel tijd en budget aan een prachtige website, maar doen er vervolgens veel te weinig mee. “Mijn personeel kan het niet, ik heb geen tijd, social media aanwezigheid is duur” zijn veel gehoorde geluiden. Dat kan gelukkig anders.

Waar ga je nu op inzetten?

Een social media jungle dus! Maar, waar ga je als ondernemer nu op inzetten? Video delen op Youtube en Vimeo is een open deur. Voor elk webplatform zijn prachtige plugins beschikbaar. Super handig, geschikt voor zoekmachines (SEO) en prachtig in je website te integreren. Voor een hoge SEO score is het belangrijk dat je website gelinkt wordt vanaf de sociale media kanalen. Doen! Facebook (1 miljard gebruikers) kent bedrijvenpagina’s en is verrweg de grootste Social Media applicatie, ook op smartphones. Facebook is overal en heel toegankelijk. Twitter is veel kleiner, ca. 250 miljoen gebruikers, en kent sinds kort ook advertising mogelijkheden. Voor mensen die niet met Twitter bezig zijn, wel een flinke drempel. De belangrijkste vraag: wie wil ik bereiken, wie is mijn doelgroep? Zodra die vraag beantwoord is, kun je je afvragen welke sociale media daar het best bij aansluiten.

Rondwandeling door je bedrijf

Google+ krijgt langzamerhand meer aandacht. Digitale rondwandelingen in Google+ en Google Maps Streetview zijn prachtig te delen op een zakelijke website. Nodig je bezoekers uit voor een digitale rondwandeling op Streetview. Luchtfoto’s vormen een schitterende mix met Streetview 360/180 graden foto’s. Laat je bezoekers even rondkijken in je showroom, of in je productiefaciliteit. Bezoekers kunnen zo eenvoudig kennis maken met je product. Makkelijker aandacht vestigen op je product of dienst gaat bijna niet.

Beweeg de foto met je muis!