Rechter legt voor het eerst boete op voor gebruik drone: vervolg

Rechter legt voor het eerst boete op voor gebruik drone; @RikReporter sprak de bestuurder. VIDEO – rtlnieuws.nl/nieuws/binnenl…@basthoen

Bovenstaande Tweet is alweer aanleiding tot maatschappelijke dicussie. RTL’s @Rikreporter neemt een (naar mijn menig foutief) standpunt in in deze video door te stellen dat Roel Dijkstra waarschijnlijk had weggekomen met het incident als hij daar als “particulier” had gevlogen. Roel is een gevierd persfotograaf, op locatie, dus dat standpunt lijkt me niet erg valide.

Verzachtende omstandigheid is dat de nieuwe regelgeving voor particulieren waarschijnlijk niet bekrachtigd was ten tijde van de dronevlucht van Roel. Als dronebouwer is hij waarschijnlijk ter zake deskundig, en dus geen particulier, en zo ziet de rechter hem ook niet. De opgelegde boete lijkt me overigens erg mild. Het al dan niet fotograferen van een politie-actie zonder de noodzakelijke toestemmingen lijkt me niet erg verstandig. Bovendien gaat het hier om vliegen, niet om fotograferen. Dat laatste is privacywetgeving.

Hoewel wij als fotografen natuurlijk niet erg blij worden van de beperkingen die we opgelegd krijgen, is de regelgeving wat mij betreft wel duidelijk.

Sinds 9 december is er een wetswijzing doorgevoerd voor modelvliegtuigen (lees: drone’s in particuliere handen) die de regelgeving voor beroepsgebruikers en burgers in enige mate gelijk trekt. Belangrijk verschil is het doen van een aanvraag voor de vlucht. Het elementaire verschil is dat beelden van particulieren niet verkocht mogen worden; zakelijk gebruik betreft uitsluitend legaal tot stand gekomen beeld. Dat geldt ook voor de ontvangende partij, de beeldgebruiker.

Echter, qua vlieggedrag is er weinig verschil tussen beide groepen overgebleven. Je mag nu eenmaal niet vliegen in stadsgebieden, bebouwde gebieden, bij  spoorwegen, bruggen autowegen etc. Mijn stelling: met de nieuwe wetswijziging is een belangrijk aandachtspunt voor beeldmakers en creatieven herbevestigd: Je mag nu eenmaal niet de drone in je kofferbak gooien, en een nieuwsgebeurtenis fotograferen of filmen. Hoe graag we het ook willen. Je dient een bericht uit te vaardigen als beroepsgebruiker, een zg. NOTAM (note to all airmen) minstens 24 uur van tevoren. Dit om aanvaringen in de lucht te voorkomen.

RTLNieuws toont tevens footage van de Rotterdamse Dronevideo welk onlangs verscheen. Zie mijn eerder blog hierover. Dat helpt ook al niet.

Nu is er een bedrijf dat ten dienste van hulpverlening een algemene toestemming heeft, maar dat richt zich niet op nieuwsgaring.

Het standpunt van de NVJ is op zijn zachtst gezegd vreemd: voor elke brommer, auto, speedboat, zweefvliegtuig of Boeing 747 is een speciaal rijbewijs noodzakelijk. Waarom hier dan ineens niet? Gaan we de regels ook versoepelen voor andere vliegers?

Een ander punt is de momenteel onwerkbare situatie bij plotselinge nieuwsgebeurtenissen. De NVJ noemt dijkdoorbraken of Elfstedentochten. Onder de huidige regelgeving is actualiteit inderdaad onwerkbaar. Dat is wél een valide punt. Hetzelfde zou je kunnen bedenken bij grote branden, rampen, etc. Maar dat zijn ook plekken waar je zaken kunt verwachten als traumahelicopters. Daar is dus juist meer vakkennis noodzakelijk.

Kortom: we zijn er bepaald nog niet.

De nieuwe regels voor particuliere dronevliegers staan hier:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-35427.html

Regelgeving inhuur dronepiloot vind je hier (onze fotografenservice met behoud eigen copyright)

 De besproken RTL Nieuws video

Standpunt NVJ in zake gebruik drones voor nieuwsgaring bij bijzondere nieuwsgebeurtenissen:

http://www.nvj.nl/nieuws/ministerie-erkent-probleem-regelgeving-drones